BVFAT   BVJMC   BVTSI   BVSWD   BVRIT   BVCLT   BVOTT   BVOPT   BVRDT   ADCLT   ADOTT   BVJM1   MVFAT   BVSD1